Tietosuojaseloste 2018-05-25T08:33:19+00:00

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelijä
Katja Alaja Creations Oy
2241627-7
Laivapojankatu 3 F 114
00180 Helsinki
puh. 040 702 8141

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa
Katja Alaja, katja.alaja@creations.fi

Kenen tietoja käsittelemme?
Asiakkaat ja muut sidosryhmät, palveluntoimittajat, henkilökunta

Mistä saamme tiedot?

Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään, potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään, sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään ja henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.

Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

Näitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja ja ammattinimike.

Oikeutesi
Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtävissämme kannalta, voit pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Jos olet eri mieltä ratkaisustamme, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Miksi käsittelemme tietojasi?
Katja Alaja Creations käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on yhteistyö.

Kuka muu käsittelee tietojasi?
Katja Alaja Creations käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa toimitaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kuinka suojaamme tietosi?
Olemme luoneet henkilötietojen turvallisen käsittelyn käytännöt.